Πλαστικά καρότσια

Η εταιρία μας μπορεί να προσφέρει καρότσια, είτε στις στάνταρ, είτε στις ζητούμενες διαστάσεις που χρειάζεται ο πελάτης. Τα καρότσια μπορούν να διαμορφωθούν, ακριβώς όπως ζητήσει ο πελάτης, με τις διαστάσεις και την διαφόρφωση που του χρειάζεται σε ύψος, πυκνότητα, χωρίσματα και είδος πόρτας. Καθώς, και στα καρότσια με πλαστικό δάπεδο, να τυπωθεί η επωνυμία του πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το pdf.