Καρότσια

Η εταιρία μας μπορεί να προσφέρει καρότσια, είτε στις στάνταρ, είτε στις ζητούμενες από τον πελάτη διαστάσεις. Τα καρότσια μπορούν να διαμορφωθούν, με τις διαστάσεις και το ύψος, την πυκνότητα, τον αριθμό χωρισμάτων και το είδος πόρτας που χρειάζεται ο πελάτης. Ενώ, στα καρότσια με πλαστικό δάπεδο, είναι δυνατόν να τυπωθεί η επωνυμία του πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το pdf.